Wspólnie zmieniamy świat na lepsze

Odpady powstawały zawsze, jak długo istnieje świat, lecz dawniej nie były obciążeniem dla środowiska. W dzisiejszych czasach ilość wytwarzanych odpadów wykazuje ciągle tendencję wzrostową, zarówno na świecie jak i w kraju

Gmina Czerwonka

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy.

Czerwonka 1

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Budzyno Bolki, Budzyno Walędzięta, Budzyno Lipniki, Zacisze Nowe, Cieciórki Włościańskie i Szlacheckie, Kałęczyn, Krzyżewo Marki , Krzyżewo Jurki, Dąbrówka, Ulaski, Jankowo

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc Odpady zmieszane, resztkowe odpady zbierane selektywnie, odpady biodegradowalne Odpady segregowane
Plastik,tworzywa sztuczne i metale Papier i tektura Szkło
Styczeń 16 15 15 15
Luty 8 12 12 -
Marzec 8 12 12 20
Kwiecień 12 9 9 -
Maj 17 14 14 22
Czerwiec 14 11 11 -

Czerwonka 2

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE:  Janopole, Czerwonka Włościańska i Szlachecka, Guty Małe i Duże, Ponikiew Wielka, Adamowo, Soje, Mariampole, Lipniki, Tłuszcz, Sewerynowo, Perzanowo, Ciemniewo

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc   Odpady zmieszane, resztkowe odpady zbierane selektywnie, odpady biodegradowalne Odpady segregowane
Plastik,tworzywa sztuczne i metale Papier i tektura Szkło
Styczeń 25 29 29 -
Luty 22 26 26 20
Marzec 22 26 26 -
Kwiecień 26 23 23 17
Maj 31 28 28 -
Czerwiec 28 25 25 19