O firmie

Błysk- Bis Sp.z o.o. świadczy dla swoich klientów kompleksowe usługi przy zachowaniu najwyższych standardów jakości o czym świadczy rozszerzenie zakresu naszych usług.Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań odpowiadających potrzebom naszych klientów przy jednoczesnym zapewnieniu optymalizacji kosztów usług oraz poszanowania środowiska.Usługi  świadczymy dla firm, klientów indywidualnych oraz osiedli mieszkaniowych. Wywóz odpadów komunalnych dokonywany jest przez naszą firmę przy pomocy następujących pojemników o pojemnościach: 120L, 240L, 1100L oraz kontenerach 7m3

Odpady komunalne są zdefiniowane w ustawie o odpadach jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady komunalne nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne i ich gromadzenie. Gromadzenie odpadów komunalnych jest pierwszym elementem systemu gospodarowania odpadami.
Segregacja odpadów jest metodą usprawniającą unieszkodliwianie oraz odzysk odpadów, które mogą stać się wartościowym surowcem. Jest to zbieranie odpadów z podziałem na rodzaj surowców.Ma to również pozytywny wpływ na ochronę naszego środowiska. W Polsce co roku wytwarzamy ogromne ilości odpadów komunalnych. W większości (ponad 90%) trafiają one na składowiska. Na mocy nowej dyrektywy unijnej do 2014 r. Polska musi ograniczyć składowanie odpadów do 35% oraz osiągnąć odpowiednie poziomy odzysku (min.60%) i recyklingu (min. 55%). Aby wypełnić nałożone na Polskę zobowiązania, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów prawa oraz edukacja ekologiczna.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne (powstające w gospodarstwach domowych) obejmujące meble i sprzęty RTV i AGD dużych rozmiarów, uniemożliwiających lub utrudniających ich gromadzenie w pojemnikach do zbiórki odpadów. Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych, dlatego konieczne jest ich gromadzenie w sposób selektywny . Podczas demontażu następuje również rozdrobnienie odpadów (innych niż zużyty sprzęt RTV i AGD) w odpowiednio przygotowanej do tego celu rozdrabniarce, które umożliwia zmniejszenie ich odbjętości przed złożeniem na składowisku odpadów.
Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie korzystamy, chcemy się ich pozbyć lub zastąpić nowymi. Zaliczamy do nich: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty. Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać do pojemnika razem z innymi odpadami. Są to odpady, które zanieczyszczają środowisko, ponieważ zawierają wiele szkodliwych i toksycznych substancji takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom.