Wspólnie zmieniamy świat na lepsze

Odpady powstawały zawsze, jak długo istnieje świat, lecz dawniej nie były obciążeniem dla środowiska. W dzisiejszych czasach ilość wytwarzanych odpadów wykazuje ciągle tendencję wzrostową, zarówno na świecie jak i w kraju

Gmina Płoniawy

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, prosimy zgłaszać do Urzędu gminy.

Płoniawy 1

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE:  Kalinowiec, Szlasy Łozino, Szlasy Bure, Szczuki, Węgrzynowo, Krasiniec, Węgrzynówek

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc Odpady zmieszane, resztkowe odpady zbierane selektywnie, odpady biodegradowalne Odpady segregowane
Plastik, tworzywa sztuczne i metale (Żółty worek) Papier i tektura (Niebieski worek) Szkło (Zielony worek)
Styczeń 2 3 3 -
Luty 6 7 7 22
Marzec 6 7 7 -
Kwiecień 3 4 4 26
Maj 8 9 9 -
Czerwiec 5 6 6 28

Płoniawy 2

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Bobino Wielkie, Bobino Grzybki, Chodkowo Kuchny, Chodkowo Załogi, Chodkowo Biernaty, Rogowo, Prace, Nowa Zblicha, Stara Zblicha, Suche, Chodkowo Wielkie , Choszczewka

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc Odpady zmieszane, resztkowe odpady zbierane selektywnie, odpady biodegradowalne Odpady segregowane
Plastik, tworzywa sztuczne i metale (żółty worek) Papier i tektura (Niebieski worek) Szkło (Zielony worek)
Styczeń 9 10 10 -
Luty 13 14 14 22
Marzec 13 14 14 -
Kwiecień 10 11 11 26
Maj 15 16 16 -
Czerwiec 12 13 13 28

Płoniawy 3

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE:Jaciążek, Kobylin, Kobylinek, Łęgi, Nowe Płoniawy, Płoniawy Bramura, Retka, Dłutkowo, Płoniawy-Kolonia

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc Odpady zmieszane, resztkowe odpady zbierane selektywnie, odpady biodegradowalne Odpady segregowane
Plastik, tworzywa sztuczne i metale (Żółty worek) Papier i tektura (Niebieski worek) Szkło (Zielony worek)
Styczeń 16 17 17 25
Luty 20 21 21 -
Marzec 20 21 21 22
Kwiecień 17 18 18 -
Maj 22 23 23 31
Czerwiec 19 22(za 20) 22 -

Płoniawy 4

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE:Gołoniwy, Krzyżewo Borowe, Krzyżewo Nadrzeczne, Nowy Podoś, Stary Podoś, Stare Zacisze, Zawady Dworskie, Zawady Huta, Popielarka, Młodzianowo, Obłudzin, Bogdalec

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc Odpady zmieszane, resztkowe odpady zbierane selektywnie, odpady biodegradowalne Odpady segregowane
Plastik, tworzywa sztuczne i metale (Żółty worek) Papier i tektura (Niebieski worek) Szkło (Zielony worek)
Styczeń 23 24 24 25
Luty 27 28 28 -
Marzec 27 28 28 22
Kwiecień 24 25 25 -
Maj 29 30 30 31
Czerwiec 26 27 27 -