Wspólnie zmieniamy świat na lepsze

Odpady powstawały zawsze, jak długo istnieje świat, lecz dawniej nie były obciążeniem dla środowiska. W dzisiejszych czasach ilość wytwarzanych odpadów wykazuje ciągle tendencję wzrostową, zarówno na świecie jak i w kraju

Gmina Szelków

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, prosimy zgłaszać do Urzędu gminy.

Szelków 1

Miejscowości: Zakliczewo, Ciepielewo, Chrzanowo, Orzyc,  Dzierżanowo, Pomaski Wielkie, Pomaski Małe, Głódki

Komunalne odpady zmieszane, resztkowe odpady zbierane selektywnie, odpady biodegradowalne Tworzywa sztuczne, metale Opakowania z papieru i tektury
8 Styczeń /2019 3 Styczeń /2019
5 Luty /2019 7 Luty /2019
5 Marzec /2019 7 Marzec /2019
2 Kwiecień /2019 4 Kwiecień /2019
7 Maj /2019 9 Maj /2019
4 Czerwiec / 2019 6 Czerwiec / 2019

 

Miejscowości Chrzanowo, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Głódki, Dzierżanowo, Zakliczewo, Ciepielewo, Bazar, Makowica, Grzanka, Chyliny, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia Miejscowości: Orzyc, Stary Szelków, Nowy Szelków, Rostki, Kaptury, Magnuszew Duży,  Magnuszew Mały, Laski, Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Przeradowo, Przeradowo Wygoda
Szkło białe i kolorowe Szkło białe i kolorowe
4 Styczeń /2019 1 Luty /2019
1 Marzec /2019 5 Kwiecień /2019
10 Maj /2019 7 Czerwiec / 2019
W pozostałych miesiącach szkło będzie odbierane po telefonicznym uzgodnieniu konieczności odbioru między mieszkańcami a firmą Błysk-Bis.

Szelków 2

Miejscowości: Nowy Szelków, Smrock-Kolonia, Smrock-Dwór, Chyliny, Grzanka, Makowica, Rostki, Kaptury, Bazar

Komunalne odpady zmieszane, resztkowe odpady zbierane selektywnie, odpady biodegradowalne Tworzywa sztuczne, metale Opakowania z papieru i tektury
22 Styczeń /2019 10 Styczeń /2019
19 Luty /2019 14 Luty /2019
19 Marzec /2019 14 Marzec /2019
16 Kwiecień /2019 11 Kwiecień /2019
21 Maj /2019 16 Maj /2019
18 Czerwiec / 2019 13 Czerwiec / 2019

 

Miejscowości Chrzanowo, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Głódki, Dzierżanowo, Zakliczewo, Ciepielewo, Bazar, Makowica, Grzanka, Chyliny, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia Miejscowości: Orzyc, Stary Szelków, Nowy Szelków, Rostki, Kaptury, Magnuszew Duży,  Magnuszew Mały, Laski, Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Przeradowo, Przeradowo Wygoda
Szkło białe i kolorowe Szkło białe i kolorowe
4 Styczeń /2019 1 Luty /2019
1 Marzec /2019 5 Kwiecień /2019
10 Maj /2019 7 Czerwiec / 2019
 W pozostałych miesiącach szkło będzie odbierane po telefonicznym uzgodnieniu konieczności odbioru między mieszkańcami a firmą Błysk-Bis.

Szelków 3

Miejscowości: Przeradowo, Laski, Magnuszew Mały, Magnuszew Duży, Nowy Strachocin, Stary Strachocin, Stary Szelków

Komunalne odpady zmieszane, resztkowe odpady zbierane selektywnie, odpady biodegradowalne Tworzywa sztuczne, metale Opakowania z papieru i tektury
29 Styczeń /2019 17 Styczeń /2019
26 Luty /2019 21 Luty /2019
26 Marzec /2019 21 Marzec /2019
23 Kwiecień /2019 18 Kwiecień /2019
28 Maj /2019 23 Maj /2019
25 Czerwiec / 2019 22(za 20) Czerwiec / 2019

 

Miejscowości Chrzanowo, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Głódki, Dzierżanowo, Zakliczewo, Ciepielewo, Bazar, Makowica, Grzanka, Chyliny, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia Miejscowości: Orzyc, Stary Szelków, Nowy Szelków, Rostki, Kaptury, Magnuszew Duży,  Magnuszew Mały, Laski, Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Przeradowo, Przeradowo Wygoda
Szkło białe i kolorowe Szkło białe i kolorowe
4 Styczeń /2019 1 Luty /2019
1 Marzec /2019 5 Kwiecień /2019
10 Maj /2019 7 Czerwiec / 2019
W pozostałych miesiącach szkło będzie odbierane po telefonicznym uzgodnieniu konieczności odbioru między mieszkańcami a firmą Błysk-Bis.