Wspólnie zmieniamy świat na lepsze

Odpady powstawały zawsze, jak długo istnieje świat, lecz dawniej nie były obciążeniem dla środowiska. W dzisiejszych czasach ilość wytwarzanych odpadów wykazuje ciągle tendencję wzrostową, zarówno na świecie jak i w kraju

Gmina Winnica

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, prosimy zgłaszać do Urzędu gminy.

Urząd Gminy Winnica przypomina o terminowych wpłatach

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości należy wnosić raz na kwartał, w następujących terminach:

  • za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
  • za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał do 31 lipca danego roku,
  • za IV kwartał do 31 października danego roku ,

 Opłatę należy uiszczać bez wezwania gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy.

Winnica 1

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Golądkowo, Skorosze, Skoroszki, Budy Zbroszki, Łachoń, Nowe Bulkowo, Stare Bulkowo, Skórznice, Poniaty Wielkie, Poniaty Cibory

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc Odpady zmieszane + mokre Odpady Segregowane
Plastik, tworzywa sztuczne i metale Papier i tektura Szkło
Styczeń 8 4 4 3
 Luty 5 1 1 -
Marzec 5 1 1 7
Kwiecień 2 5 5 -
Maj 7 10 10 9
Czerwiec 4 7 7 -

Winnica 2

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Winnica (ulice), Winniczka, Skarżyce, Zbroszki, Wspólnoty Mieszkaniowe w Winnicy i w Zbroszkach

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc Odpady zmieszane + mokre Odpady Segregowane
Plastik, tworzywa sztuczne i metale Papier i tektura Szkło
Styczeń 15 11 11 3
 Luty 12 8 8 -
Marzec 12 8 8 7
Kwiecień 9 12 12 -
Maj 14 17 17 9
Czerwiec 11 14 14 -

Winnica 3

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE:, Białe Błoto, Błędostowo, Domosław, Gatka, Glinice Wielkie, Glinice Domaniewo, Górka Powielińska, Kamionna, Mieszki Kuligi, Mieszki Leśniki, Pawłowo, Powielin, Smogorzewo Pańskie, Smogorzewo Włościańskie

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc Odpady zmieszane + mokre Odpady Segregowane
Plastik, tworzywa sztuczne i metale Papier i tektura Szkło
Styczeń 22 18 18 -
 Luty 19 15 15 7
Marzec 19 15 15 -
Kwiecień 16 19 19 4
Maj 21 24 24 -
Czerwiec 18 21 21 6

Winnica 4

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Bielany, Brodowo Bąboły, Brodowo Wity, Gnaty Lewiski, Gnaty Szczerbaki, Gnaty Wieśniany, Rębkowo, Górki Duże, Górki Baćki, Górki Witkowice, Wspólnoty Mieszkaniowe Zbroszki i Winnica

HARMONOGRAM 2019
Miesiąc Odpady zmieszane + mokre Odpady Segregowane
Plastik, tworzywa sztuczne i metale Papier i tektura Szkło
Styczeń 29 25 25 -
 Luty 26 22 22 7
Marzec 26 22 22 -
Kwiecień 23 26 26 4
Maj 28 31 31 -
Czerwiec 25 28 28 6